Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010

Αοράτως Αόρατος

Αοράτως κυκλοφορώ
επιθυμών ορατές αόρατες στιγμές